Víno Peru - starodávná kultura, moderní vína Vína Queirolo - kvalitní vína a Pisco z exotického Peru Vína Tabernero - kvalitní vína a Pisco z exotického Peru Vína Tacama - kvalitní vína a Pisco z exotického Peru
Vína a Pisco z Peru Vína a Pisco z Peru Vína a Pisco z Peru Vína a Pisco z Peru Vína a Pisco z Peru

Víno, pražená kukuoice a Quinua z Peru

Nabízíme Vám kvalitní vína z Peru, spoleeni s praženou peruánskou kukuoicí Canchitou, jemni solenou. V naší nabídce má rovniž zastoupení Quinua z Peru, plodina pro 21. století.


Exotické Peru je ve vitšini poípadech vnímáno jako symbol staré kultury, pami? dávné zemi Inku, která podlehla dobyvatelskému úsilí španilských kolonistu. Je to místo, kde se stoetává starodávný kult hor s kultem boha Slunce. Ztracené misto Inku a Pupek svita, neboli Machu Picchu a Cuzco, jsou cílem nekoneené oady turistu, jež se nechávají unášet geniem loci tichto míst.

Poestože je tato zemi hojni navštivovaná, nebyla doposud plni prozkoumaná a tím si stále uchovává svou tradienost. Tradice je zakooenina nejen v každodenním životi indiánských obyvatel, ale i v národních symbolech zemi, mezi které patoí napoíklad Canchita, pražená, jemni solená kukuoice po staletí soueást peruánské gastronomie nebo Quinua, prastará bylina peruánských And, která se pistovala již poed 5 000 lety.

Další oblastí, jež je pro nás Evropany zcela nová, je peruánské víno. Vedle známých a zavedených vín z Chile a Argentiny by málokdo tipoval, že Peru bylo historicky první zemí Jižní Ameriky, do které bylo víno poivezeno. Díky renesanení vlni, která zasáhla jihoamerický vinaoský prumysl na poelomu 20. a 21. století, máme tak jedineenou poíležitost poznat a ochutnat kvalitní peruánská vína, která se opírají o letitou zkušenost, ale zároveo odrážejí aktuální trendy v produkci vín. Bližší informace o Peru mužete nalézt v našem elánku o exotickém Peru.

Na základi dlouholeté zkušenosti s peruánským prostoedím a tamijší mentalitou je naší snahou poiblížit Vám kus této vzdálené exotické zemi v podobi smyslových zážitku, mezi které oadíme právi zajímavá peruánská vína a tradiení peruánskou jemni solenou pochutinu v podobi pražené kukuoice Canchita. Rovniž i stále více populární superpotravina Quinua, která nachází stále eastiji uplatniní nejen v našem jídelníeku.

Jednotlivé druhy vína, které si Vám dovolujeme nabídnout, pocházejí od poedních peruánských vinaoství. Vioíme, že produkty starodávné kultury zemi Inku potiší každého, kdo si rád vychutná víno k dobrému jídlu, ve chvílích odpoeinku nebo jen tak v okruhu poátel. Poejeme Vám, abyste poi jejich ochutnání ucítili onen kus historie, který je pro Peru tak typický, a zároveo Vás zaujala sviží vuni moderního svita, se kterou dobývá srdce svých konzumentu.